Inne

Jak prawnik może pomóc w postępowaniu administracyjnym?

O skorzystaniu z usług prawnika myślimy zazwyczaj, gdy stajemy przed koniecznością wzięcia udziału w postępowaniu przed sądem powszechnym. Nasza sytuacja zmusza nas, by kogoś pozwać lub też ktoś pozywa nas – i wówczas osobą, do której kierujemy swoje kroki jest adwokat lub radca prawny. Często nie myślimy natomiast o tym, że profesjonalny pełnomocnik może nam pomóc także w innych dziedzinach życia. Jedną z nich jest postępowanie administracyjne.

Czym jest postępowanie administracyjne?

Z prawem administracyjnym spotykamy się na co dzień, często nawet tego nie zauważając. Gdy załatwiamy sprawę w urzędzie, wnosimy o wydanie jakiejś zgody czy pozwolenia lub choćby prostego zaświadczenia – wszystkie te procesy podlegają zasadom prawa i postępowania cywilnego. W większości przypadków jesteśmy w stanie załatwić je sami, ale jest wiele postępowań, w których pomoc kancelaria adwokacka jest niezwykle cenna. Niestety, często zapominamy o tym, a po pomoc zgłaszamy się dopiero wówczas, gdy wykorzystamy już wszystkie możliwości. Wówczas, niestety, zdarza się, że jest już za późno.

W czym może pomóc prawnik w ramach postępowania administracyjnego?

Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym może:

  1. sporządzać w naszym imieniu pisma i kontaktować się z urzędem;
  2. dostarczać niezbędne dokumenty i udzielać wyjaśnień;
  3. wnosić środki odwoławcze od decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji;
  4. składać skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku skomplikowanych spraw, jak np. kwestie własnościowe czy gruntowe, może być to dużą pomocą. Osoba, znająca przepisy i profesjonalnie zajmująca się ich stosowaniem, może znacząco przyczynić się do szybszego i zgodnego z naszymi oczekiwaniami rozstrzygnięcia sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *