Inne

Jakie obowiązki związane z księgowością można oddelegować firmie zewnętrznej?

Prowadząc firmę, a nawet jednoosobową działalność gospodarczą trzeba regularnie wywiązywać się z obowiązków wobec instytucji państwowych. Wiążą się one z licznymi przepisami, w skład których w dużej mierze wchodzą przepisy związane z rachunkowością. Nie może dziwić fakt, że outsourcing kadr i płac jest tak popularny, gdyż wiele z przepisów jest bardzo skomplikowana i trudna do praktykowania dla przeciętnego przedsiębiorcy. Trzeba jednak pamiętać, że są to obowiązki, z których należy się wywiązywać z należytą starannością, gdyż jakiekolwiek uchylenia w tej kwestii mogą wiązać się z przykrymi konsekwencjami, takimi jak konieczność dopłacenia podatku lub nawet zapłacenie grzywny. W skrajnych przypadkach przedsiębiorcy mogą nawet stanąć przed sądem, jeśli rażąco pogwałcili prawo podatkowe.

Outsourcing księgowy – kiedy się opłaca?

Osoby prowadzące działalność często nie potrafią poprawnie prowadzić wszystkich rozliczeń. Sam brak umiejętności niekiedy nie jest największą przeszkodą, a pojawia się zupełnie inna. Mianowicie chodzi o brak czasu na zajmowanie się fakturami, umowami i innymi obowiązkami związanymi z księgowością. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest oddelegowanie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej.

Czym w ramach księgowości może zająć się zewnętrzna firma?

Wedle polskiego prawa za zgodność działań z przepisami odpowiadają właściciele firmy. Mogą oni jednak oddelegowywać obowiązki swoim pracownikom oraz firmom zewnętrznym. Obowiązki, które pojawiają się przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, a także większość obowiązków, takich jak czynności prawne można legalnie oddelegować firmie zewnętrznej. W ich skład może wchodzić zajmowanie się fakturami, rozliczanie podatku dochodowego od firm, czyli CIT, a także interpretacja przepisów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że za poprawność rozliczeń ostatecznie odpowiada właściciel firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *