Inne

Jakie wyróżniamy rodzaje robót ziemnych?

Roboty ziemne to ogólna nazwa dla prac wykonywanych w celu zrobienia wykopów lub nasypów. Krótko mówiąc polegają na wykopywaniu ziemi, usypywaniu i jej formowaniu. W pracy wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, w tym koparki, obsługiwane przez wyszkolonych operatorów. Prace ziemne to pierwszy etap prac przed wylewem fundamentów.

Jak dzielą się roboty ziemne?

Prace ziemne wbrew pozorom nie są prostym zadaniem i podzielono je na grupy:

  1. Podstawowe – wykonywane pod budynki, instalacje, rowy, drogi, a także rodzaju zasypu, podsypy i nasypki.
  2. Wykończeniowe – wszystkie prace związane z poprawkami, takie jak wyrównywanie powierzchni, wykopy pod fundamenty, a także wyrównanie skarp i nasypow, wygładzenie, zagęszczenie roślinności.
  3. Przygotowawcze – np.: wycinanie roślinności, usuwanie traw pod
    wykopy, obniżenie poziomu wód gruntowych, doprowadzenie wody,
    usuwanie połamanych drzew i starych fundamentów.
  4. Porządkowe – to roboty ziemne wykonywane na koniec pracy, ostateczne poprawki, przesypywanie ziemi, wyrównanie powierzchni gleby.

Jakich maszyn używa się, świadcząc profesjonalne usługi budowlane?
W celu świadczenia usług i wykonywania prac ziemnych firma musi posiadać maszyny do tego przeznaczone. Zmechanizowane roboty ziemne wykonuje się przy użyciu koparek kołowych lub gąsienicowych z całym osprzętem, koparko ładowarek, spychaczy i walców. Wszystkie te sprzęty muszą posiadać aktualny przegląd, a operatorzy maszyn muszą stosować się do wcześniej przygotowanych projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *