Inne

Jak skutecznie odzyskać długi?

Każdy przedsiębiorca z pewnością napotkał podczas swojej działalności na podmiot lub osobę, która nie opłaciła na czas faktury. Najczęściej wystarczy jednorazowy monit telefoniczny, aby klient poczuł się co do swojego obowiązku i uregulował zadłużenie. Bywa jednak, że telefony i wezwania listowne nie odnoszą żadnych skutków. Jak postąpić w takiej sytuacji? Zdecydowanie warto zlecić odzyskiwanie długów profesjonalnej firmie, która posiada odpowiednie narzędzia i doświadczenie. Jaki jest zakres usług takiej firmy windykacyjnej i jakie czynności są przez nią podejmowane?

Jakie usługi oferuje firma windykacyjna?

Coraz więcej firm oraz kancelarii prawnych oferuje pomoc w odzyskiwaniu należności. Profesjonaliści zapoznają się ze sprawą i zgromadzoną dokumentacją i otrzymują upoważnienie do działania w imieniu klienta. Oznacza to, że mogą podejmować wszelkiego rodzaju kontakty z dłużnikiem, który zalega z płatnościami. Kontakt zwykle rozpoczyna się od skierowania pisma na adres zobowiązanego oraz podjęcia próby kontaktu telefonicznego. Z czasem, firma windykacyjna zaczyna kierować do dłużnika SMS’y oraz kolejne monity. Niektóre firmy windykacyjne zajmujące się odzyskiwaniem długów odwiedzają zobowiązanego w miejscu jego zamieszkania, jednak nie jest to powszechna praktyka. Jeżeli, pomimo prób kontaktu i zawarcia porozumienia w sprawie spłaty, nie dojdzie do niego, firma windykacyjna zajmuje się przygotowaniem całej dokumentacji i skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jak wygląda odzyskiwanie długów przez komornika?

Zdecydowanie warto jest porozumieć się z wierzycielem na etapie polubownym, ponieważ można w ten sposób uniknąć wielu kosztów. Jeśli sprawa trafi do sądu, wówczas pojawiają się już konkretne koszty związane z prowadzonym postępowaniem. W momencie skierowania jej do komornika, trzeba liczyć się z kolejnymi kwotami, które będą naliczane do należności głównej. Poza odsetkami i kosztami za dokonanie poszczególnych czynności, komornik pobiera również opłaty za każdą odzyskaną przez siebie kwotę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *