Inne

Jakie obowiązki związane z księgowością można oddelegować firmie zewnętrznej?

Prowadząc firmę, a nawet jednoosobową działalność gospodarczą trzeba regularnie wywiązywać się z obowiązków wobec instytucji państwowych. Wiążą się one z licznymi przepisami, w skład których w dużej mierze wchodzą przepisy związane z rachunkowością. Nie może dziwić fakt, że outsourcing kadr i płac jest tak popularny, gdyż wiele z przepisów jest bardzo skomplikowana i trudna do praktykowania dla przeciętnego przedsiębiorcy. Trzeba jednak pamiętać, że są to obowiązki, z których należy się wywiązywać z należytą starannością, gdyż jakiekolwiek uchylenia w tej kwestii mogą wiązać się z przykrymi konsekwencjami, takimi jak konieczność dopłacenia podatku lub nawet zapłacenie grzywny. W skrajnych przypadkach przedsiębiorcy mogą nawet stanąć przed sądem, jeśli rażąco pogwałcili prawo podatkowe.

Outsourcing księgowy – kiedy się opłaca?

Osoby prowadzące działalność często nie potrafią poprawnie prowadzić wszystkich rozliczeń. Sam brak umiejętności niekiedy nie jest największą przeszkodą, a pojawia się zupełnie inna. Mianowicie chodzi o brak czasu na zajmowanie się fakturami, umowami i innymi obowiązkami związanymi z księgowością. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest oddelegowanie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej.

Czym w ramach księgowości może zająć się zewnętrzna firma?

Wedle polskiego prawa za zgodność działań z przepisami odpowiadają właściciele firmy. Mogą oni jednak oddelegowywać obowiązki swoim pracownikom oraz firmom zewnętrznym. Obowiązki, które pojawiają się przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, a także większość obowiązków, takich jak czynności prawne można legalnie oddelegować firmie zewnętrznej. W ich skład może wchodzić zajmowanie się fakturami, rozliczanie podatku dochodowego od firm, czyli CIT, a także interpretacja przepisów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że za poprawność rozliczeń ostatecznie odpowiada właściciel firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *