Inne

Jakie zwierzęta są najbardziej podatne na zarażenia?

Zarówno osoby mieszkające na wsiach, jak i osoby mieszkające w miastach bardzo często posiadają zwierzęta domowe. Ze względu na różną charakterystykę trybu życia takich zwierząt, weterynarz da inne wytyczne dotyczące tego, jak dbać o prewencję z zakresu higieny oraz chorób zakaźnych. Tego typu wytyczne powinny być dobrze przeanalizowane, gdyż prawidłowe zadbanie o aspekty związane ze zminimalizowaniem wystąpienia chorób u zwierząt domowych i hodowlanych dotyczą także prewencji i zabezpieczenia ludzi, którzy przebywają ze zwierzętami.

Weterynarz, a zalecenia dotyczące szczepień

Podstawową formą prewencji przeciwko chorobom zakaźnym u zwierząt są szczepienia. Poza standardowym kalendarzem szczepień, który zawiera podstawowe szczepienia zalecane dla danego gatunku, każdy zwierzak będzie miał inne zalecenia od weterynarza, chociażby ze względu na zróżnicowany tryb życia. Ogólne wytyczne, które dotyczą konkretnych grup zwierząt, zawsze należy rozpatrywać w kontekście trybu życia i sposobu trzymania i hodowania zwierząt.

Hodowla zwierząt na wsi, a w mieście

Psy, koty oraz inne zwierzęta, które często mają kontakt z innymi zwierzętami, a także dużą część czasu spędzają w lesie i na polach są bardziej narażone na wiele chorób zakaźnych niż zwierzęta, które hodowane są w miastach i większą część czasu spędzają wewnątrz budynków. Z tego powodu zalecenia dotyczące szczepień oraz ich interwałów są nieco inne w stosunku do zwierząt domowych niż w stosunku do zwierząt tego samego gatunku, ale trzymanych na zewnątrz oraz regularnie stykających się z zagrożeniem zarażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *